Regionalny oddział w Łodzi

Działalność oddziału

Obrońcy z urzędu

Regionalna Rada w maju 2016 roku, na wniosek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, rekomendowała do pełnienia funkcji obrońcy z urzędu i obrońcy z wyboru biegłego rewidenta Tomasza Pietrzaka nr w rej. 12345. Po odbyciu szkoleń organizowanych przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny i podpisaniu stosownych dokumentów Tomasz Pietrzak został wpisany na listę obrońców z urzędu. 

Oznacza to, że w charakterze obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym wobec biegłych rewidentów od czerwca 2016 roku zamiast dotychczasowych trzech biegłych rewidentów będzie mógł uczestniczyć:

Tomasz Pietrzak 
tel.: 606 217 557
e-mail: pietrzak@kpt-audyt.com

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR