Regionalny oddział w Łodzi

Szkolenia obligatoryjne 2019

4 czerwca 2019 r.

Zapraszamy do  udziału

 szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów za 2019 rok,

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Oddziału, ul. Nowa 6/12 w godz. 9:00 - 16:00
                                                      
Pełny wykaz szkoleń umieszczony jest na formularzu zgłoszeniowym.

Żeby wziąć udział należy wypełnić formularz elektroniczny  w zakładce szkolenia:  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 
lub
wypełnić formularz papierowy i przesłać go na adres biura: lodz@pibr.org.pl;


Serdecznie zapraszamy!

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR