Regionalny oddział w Łodzi

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU


Szkolenia


Najbliższe szkolenie:
Temat: Spotkanie z Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów - kontrola PANA
Prowadzący: Renata Zielińska
Data: 25 lipca 2024 r.
Cena: bezpłatne

O oddziale


 

Regionalny Oddział PIBR w Łodzi realizuje następujace cele i zadania:

 • organizuje spotkania środowiskowe, konferencje i seminaria połączone z prelekcjami i dyskusją;
 • umożliwia uczestniczenie w obligatoryjnym doskonaleniu wiedzy biegłych rewidentów w tematyce ustalonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
 • zapewnia możliwość korzystania z biblioteki-czytelni oraz konsultacji indywidualnych;
 • włącza się do organizacji zbiorowych wyjazdów delegatów na krajowe zjazdy oraz konferencje i spotkania biegłych rewidentów odbywające się poza Łodzią.

Władze


Regionalna Rada
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos – Prezes Regionalnej Rady
 • Ewa Stopczyńska – Zastępca Prezesa Regionalnej Rady
 • Tomasz Pietrzak – Skarbnik Regionalnej Rady
 • Dariusz Wróblewski – Sekretarz Regionalnej Rady
 • Małgorzata Wołosz – Członek Regionalnej Rady
 • Andrzej Piech – Członek Regionalnej Rady
Komisja Rewizyjna
 • Małgorzata Stolińska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Anna Makal – Członek Komisji Rewizyjnej (zdjęcie w przygotowaniu)
 • Krzysztof Warczak – Członek Komisji Rewizyjnej

 • Piotr Bujnowicz
 • Krzysztof Burnos
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
 • Andrzej Piech
 • Bożena Pustelnik
 • Ewa Stopczyńska
 • Krzysztof Warczak
 • Bożena Wilk
 • Małgorzata Wojtczak
 • Małgorzata Wołosz
 • Dariusz Wróblewski

Zadaj pytanie


Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom oraz współpracownikom PIBR, a także podmiotom współpracującym, na podstawie zawartych umów powierzenia, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Ukryj

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

ul. Nowa 6/12
90-031 Łódź
tel.: 42 639 99 23

e-mail: lodz@pibr.org.pl

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl

Biuro RO PIBR w Łodzi jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR