Regionalny oddział w Łodzi

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU


Szkolenia


Najbliższe szkolenie:
Temat: ON-LINE ODZ - Moduł 15 Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości - 8h
Prowadzący: Ewa Stopczyńska
Data: 10 grudnia 2022 r.
Cena: 369.00

O oddziale


 

Regionalny Oddział PIBR w Łodzi realizuje następujace cele i zadania:

 • organizuje spotkania środowiskowe, konferencje i seminaria połączone z prelekcjami i dyskusją;
 • umożliwia uczestniczenie w obligatoryjnym doskonaleniu wiedzy biegłych rewidentów w tematyce ustalonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
 • zapewnia możliwość korzystania z biblioteki-czytelni oraz konsultacji indywidualnych;
 • włącza się do organizacji zbiorowych wyjazdów delegatów na krajowe zjazdy oraz konferencje i spotkania biegłych rewidentów odbywające się poza Łodzią.

Władze


Regionalna Rada
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos – Prezes
 • Ewa Stopczyńska – Zastępca prezesa
 • Małgorzata Wołosz – Skarbnik
 • Małgorzata Wojtczak – Sekretarz
 • Anna Mierzejewska
 • Andrzej Piech
 • Dariusz Wróblewski
Komisja Rewizyjna
 • Janina Chmielewska – Przewodnicząca
 • Małgorzata Stolińska
 • Tomasz Pietrzak
 • Beata Staniewska
 • Jadwiga Architekt
 • Piotr Bujnowicz
 • Krzysztof Burnos
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
 • Katarzyna Kulesza
 • Andrzej Kuligiewicz
 • Anna Mierzejewska
 • Wiktor Morawiec
 • Andrzej Piech
 • Tomasz Pietrzak
 • Ewa Stopczyńska
 • Bożena Wilk
 • Małgorzata Wołosz
 • Dariusz Wróblewski
   Maria Rzepnikowska

Zadaj pytanie


Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom oraz współpracownikom PIBR, a także podmiotom współpracującym, na podstawie zawartych umów powierzenia, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Ukryj

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

ul. Nowa 6/12
90-031 Łódź
tel.: 42 639 99 23
fax: 42 674 35 01
e-mail: lodz@pibr.org.pl

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl

Biuro RO PIBR w Łodzi jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR