Regionalny oddział w Łodzi

O oddziale

 

Regionalny Oddział PIBR w Łodzi realizuje następujace cele i zadania:

  • organizuje spotkania środowiskowe, konferencje i seminaria połączone z prelekcjami i dyskusją;
  • umożliwia uczestniczenie w obligatoryjnym doskonaleniu wiedzy biegłych rewidentów w tematyce ustalonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
  • zapewnia możliwość korzystania z biblioteki-czytelni oraz konsultacji indywidualnych;
  • włącza się do organizacji zbiorowych wyjazdów delegatów na krajowe zjazdy oraz konferencje i spotkania biegłych rewidentów odbywające się poza Łodzią.

Regionalne oddziały PIBR powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie powołania Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów) z 20 czerwca 1992 r. Stanowi ona, że regionalne oddziały powstaną w miejscowościach, w których znajdują się siedziby Okręgowych Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i obejmować będą biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału Okręgowego SKwP.

Regionalne Oddziały zostały utworzone, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR