Regionalny oddział w Łodzi

Mamy swoich przedstawicieli w nowych organach PIBR

13 czerwca 2019 r.

Za nami IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów podczas którego delegaci wybrali nowych członków organów PIBR w kadencji 2019-2023, a także przyjęli dokumenty kształtujące działania samorządu w rozpoczynającej się kadencji: znowelizowany statut, podstawowe zasady gospodarki finansowej oraz plan działania PIBR do roku 2023.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że jeszcze nigdy w historii nasz regionalny oddział nie miał aż tylu przedstawicieli w organach PIBR:

Bożena Wilk – członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
Andrzej Kuligiewicz – członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
Katarzyna Kulesza – zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
Andrzej Piech – zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
Ewa Stopczyńska – zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim biegłym rewidentom z naszego oddziału, którzy byli zaangażowani w prace organów PIBR, a także komisji KRBR poprzedniej kadencji. W szczególności dziękujemy ustępującemu prezesowi Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krzysztofowi Burnosowi za olbrzymi wkład w rozwój samorządu biegłych rewidentów na przestrzeni ostatnich czterech lat.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR