Regionalny oddział w Łodzi

Wprowadzenie do mediacji w biznesie i administracji publicznej

1 sierpnia 2019 r.

Koleżanki i Koledzy,

Największe spółki z listy Fortune 1000 wykorzystują mediację w ramach kultury zarządzania firmą, a najbardziej rentowne i innowacyjne firmy ponad 60% spraw spornych rozwiązują na drodze mediacji, traktując sąd jako organ wspomagający.

Mediacja to narzędzie, z którego w Polsce coraz częściej korzysta biznes, ale i administracja publiczna.

 Aby przybliżyć Państwu temat, zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Wprowadzenie do mediacji w biznesie i administracji publicznej

które wprowadzi Państwa do następujących zagadnień:

  • Czym jest mediacja? Mediacja cywilnoprawna a administracyjna
  • Jakie sprawy możliwe są do objęcia postępowaniem mediacyjnym?
  • Kim jest mediator i dlaczego można mu zaufać?
  • Mediacja gospodarcza z komponentami mediacji administracyjnej
  • Jak stosowanie mediacji przez podmiot wpływa na postrzeganie go w środowisku
  • Jak mediacja optymalizuje działalność gospodarczą

Spotkanie poprowadzi: Andrzej Misiak – mediator stały, radca prawny, prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi. Propagator idei mediacji, mający na koncie dziesiątki zrealizowanych postępowań mediacyjnych, głównie w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Wykładowca akademicki, trener i konsultant. Członek IV kadencji Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Szkolenie odbędzie się w 2-ch terminach:

12 września 2019 r. (czwartek) w godz. 17:00 – 19:15

01 października 2019 r. (wtorek) w godz. 17:00 – 19:15

w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi, ul. Nowa 6/12.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się na stronie https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia lub wypełnić załączony formularz i odesłać go na adres lodz@pibr.org.pl.  Z powodu ograniczonej ilości miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zalicza 3 godziny samokształcenia.

Dla biegłych rewidentów z RO Łódź szkolenie ma charakter nieodpłatny.

Dla pozostałych osób koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 50,00 zł.

Serdecznie zapraszamy!
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR