Regionalny oddział w Łodzi

Konferencja RO PIBR Łódź z UMŁ 19-20.09.2019 - relacja

21 sierpnia 2019 r.

Kolejna Konferencja organizowana wspólnie przez Łódzki Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z Urzędem Miasta Łodzi „Kompletność ujawnień w sprawozdawczości finansowej i budżetowej JST – wyzwaniem dla Biegłego Rewidenta” jest już za nami. Patronat nad tym wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

19 września 2019 r. Konferencje otworzyli Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos Prezes Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi oraz Krzysztof Mączkowski Skarbnik Miasta Łodzi.

Podczas dwudniowej konferencji poruszano temat zagadnień związanych z realizacją i raportowaniem zadań zleconych. Dyskutowano o ryzykach ujawnień (i ich braku) w sprawozdaniach finansowych, z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego jak również z pozycji badających te sprawozdania biegłych rewidentów. Podjęliśmy również próbę wypracowania wspólnego dla obradujących stanowiska dotyczącego jednolitego podejścia i sposobu prezentacji oraz ujawniania w sprawozdaniach finansowych.

W Konferencji wzięło udział ok. 100 osób, w tym Biegli Rewidenci, przedstawiciele RIO, UMP, Uczelni Wyższych oraz przedstawiciele Firm Audytorskich badających Jednostki Samorządu Terytorialnego i przedstawiciele Spółek Miejskich.

Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia:

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR