Regionalny oddział w Łodzi

Konferencja RO PIBR Łódź z UMŁ 19-20.09.2019

21 sierpnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na coroczną Konferencję organizowaną przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi oraz Urząd Miasta Łodzi.

Konferencja „Kompletność ujawnień w sprawozdawczości finansowej i budżetowej JST – wyzwaniem dla Biegłego Rewidenta”

odbędzie się w dniach 19 – 20 września 2019 r.

w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Celem Konferencji jest wypracowanie sposobu prezentacji nietypowych transakcji w sprawozdawczości JST oraz sposobu oceny kompletności ujawnień w sprawozdawczości JST przez biegłych rewidentów.

Konferencja o zasięgu ogólnopolskim, będzie również podsumowaniem kolejnego roku badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich.

W tym wydarzeniu wezmą udział Biegli Rewidenci, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Regionalnych Izb Obrachunkowych, UMP, Uczelni Wyższych oraz przedstawiciele Firm Audytorskich badających Jednostki Samorządu Terytorialnego i przedstawiciele Spółek Miejskich.

Program konferencji w załączeniu.

Rejestracja odbywa się elektronicznie przez stronę Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi w zakładce Szkolenia https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia oraz za pośrednictwem załączonego formularza. Wypełnione zgłoszenie należy odesłać na adres lodz@pibr.org.pl

Termin zapisów upływa 7 września 2019 r.

Koszt udziału w konferencji wynosi 60,00 zł + VAT.

Osoby, które otrzymały imienne zaproszenia, w Konferencji uczestniczą bezpłatnie.

Konferencja zalicza 10 godz. samokształcenia w ramach szkolenia obligatoryjnego.

Prezes Regionalnej Rady

Oddziału PIBR w Łodzi

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR