Regionalny oddział w Łodzi

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach wchodzi w życie 5 września 2019r.

22 sierpnia 2019 r.

Koleżanki i Koledzy,

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach wchodzi w życie 5 września 2019r.

W dniu 21 sierpnia opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2019 r. poz. 1571.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1571/1 

Wszystkich zainteresowanych obszarem wprowadzanych zmian zapraszamy na spotkanie środowiskowe dotyczące nowelizacji ustawy.

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Burnos, biegły rewident z naszego oddziału, Prezes KRBR w latach 2015-2019.

Proponujemy Państwu do wyboru następujące terminy:

05 września 2019 r. (czwartek) w godz. 16:00 

16 września 2019 r. (poniedziałek) w godz. 16:00 - brak miejsc 

24 września 2019 r. (wtorek) w godz. 16:00 - brak miejsc

02 października 2019 r. (środa) w godz. 16:00 NOWY TERMIN

w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi, ul. Nowa 6/12.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się na naszej stronie https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia lub wypełnić załączony formularz i odesłać go na adres lodz@pibr.org.pl

Udział zalicza 3 godziny samokształcenia w ramach szkolenia bligatoryjnego.

Dla biegłych rewidentów z RO Łódź szkolenie ma charakter nieodpłatny.

Dla pozostałych osób koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 50,00 zł.

Serdecznie zapraszamy!
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR