Regionalny oddział w Łodzi

Warsztaty DATEV

21 października 2019 r.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW:

„Od e-sprawozdania do sprawozdania biegłego rewidenta z wykorzystaniem programu DATEV Audit”, na którym zaprezentowany zostanie program do badania sprawozdań finansowych firmy DATEV, uwzględniający wymogi badania zgodnie z MSB.

Szkolenie jest BEZPŁATNE dla biegłych rewidentów z RO Łódź i zalicza 3 godz. w ramach samokształcenia.

TERMIN I MIEJSCE

  • Termin: 28 października 2019 r.
  • Godziny: 10:00-14:00
  • Miejsce: Regionalny oddział PIBR w Łodzi, ul. Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Spotkanie podzielone będzie na dwie części:

  1. 10:00-11:00 - Prezentacja oprogramowania do badań sprawozdań finansowych DATEV AUDIT
  2. 11:30-14:00 - Część praktyczna spotkania (warsztaty z wykorzystaniem programu DATEV AUDIT). Uczestników części praktycznej prosimy o przyniesienie własnego sprzętu komputerowego (i ewentualnie własnych modemów internetowych).

Ilość miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze) z wyraźnym wskazaniem, w której części (lub w obu) chcą Państwo wziąć udział należy przesyłać/zgłosić :

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR