Regionalny oddział w Łodzi

Procedury audytowe wykrywające oszustwa w przychodach

30 października 2019 r.

Szanowni Biegli Rewidenci,

Zapraszamy na szkolenie nt. „PROCEDURY AUDYTOWE WYKRYWAJĄCE OSZUSTWA W PRZYCHODACH”

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Burnos, Biegły Rewident, członek ACFE.

Szkolenie rozpoczyna cykl spotkań poruszających zagadnienia oszustw i reakcji biegłego rewidenta.

Szkolenie zalicza 8 h samokształcenia, jest skierowane dla Biegłych Rewidentów, asystentów, aplikantów, kandydatów na Biegłych Rewidentów.

Cena  szkolenia 400,00 zł/os.

Na szkolenie zapraszamy  29.11.2019, w godz. 9:00 - 16.00 (piątek), do Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi, ul. Nowa 6/12.

Szczegółowe informacje w załączonym Zaproszeniu.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się na stronie https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia lub wypełnić załączony Formularz i odesłać na adres lodz@pibr.org.pl

Ilość uczestników ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

 

RO PIBR w Łodzi

Nowa 6/12

90-031 Łódź

lodz@pibr.org.pl

www.lodz.pibr.org.pl

Tel. 42 639 99 23

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR