Regionalny oddział w Łodzi

ZAPRASZAMY NA NOWY TEMAT ODZ

4 lutego 2020 r.

Koleżaniki i Koledzy,

Jesteśmy w trakcie ostatniego roku, z trzyletniego okresu rozliczeniowego, obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu.

6 marca 2020r. odbędzie się nowe w naszej ofercie szkolenie zorganizowane we współpracy z Instytutem Cen Transferowych z tematu:

„Dokumentacja cen transferowych - procedury badania”, Nr modułu 18.2019.AR.8

Szkolenie zalicza 8 godz. (4g. z bloku „Rachunkowość”; 4g. z bloku „Rewizja finansowa”)

Termin szkolenia: 6 marca 2020r., o godz. 9:00

Wykładowca: dr Jarosław F. Mika

Miejsce: siedziba Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi, ul. Nowa 6/12

Szczgółowe informacje znajdą Państwo w zaproszeniu.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz na naszej stronie https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia lub wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres lodz@pibr.org.pl

Serdecznie zapraszamy

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR