Regionalny oddział w Łodzi

Zapraszamy na nowy cykl spotkań poniedziałkowych

6 lutego 2020 r.

Cykl spotkań poniedziałkowych I półrocze 2020 

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż w 2020 roku  Rada Regionalnego Oddziału PIBR
w Łodzi zaprasza do uczestnictwa w poniedziałkowych spotkaniach środowiskowych.

W I półroczu 2020 zapraszamy na następujące spotkania:

17.02.2020  - Biegły rewident instytucją obowiązaną w ustawie o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wykładowca Bożena Wilk, szczegóły w Zaproszeniu

02.03.2020  - Ulga na działalność badawczo-rozwojową oraz ulga IP BOX w podatkach dochodowych, wykładowca Mateusz Latkowski, szczegóły w Zaproszeniu

20.04.2020  - Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – obowiązki biegłych rewidentów, wykładowca Michał Wilk, szczegóły w Zaproszeniu

04.05.2020 - Ceny transferowe na gruncie nowych przepisów. Podmioty powiązane, ustalanie cen rynkowych i obowiązki dokumentacyjne, wykładowca Mateusz Latkowski, szczegóły w Zaproszeniu

08.06.2020  - Jak uniknąć kar związanych z przetwarzaniem danych przez firmę audytorską, wykładowca Sylwia Czub, szczegóły już wkrótce!!!

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Oddziału Regionalnego Łódź, ul. Nowa 6/12, od godz. 17.00

Uczestnictwo w każdym spotkaniu zalicza 3 godziny samokształcenia, ilość osób w grupie do 30, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Udział w spotkaniach jest odpłatny, odpłatność za spotkania wynosi:

60 zł   cena za udział w jednym spotkaniu dla biegłego rewidenta RO Łódź,

250 zł  cena abonamentu uprawniającego do udziału w 5-ciu kolejnych spotkaniach,

120 zł   cena udziału w jednym spotkaniu dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu oraz innych uczestników zewnętrznych, nie ma możliwości wykupienia abonamentu.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz na naszej stronie https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia lub wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres: lodz@pibr.org.pl
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR