Regionalny oddział w Łodzi

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA NADZÓR

20 kwietnia 2020 r.

UWAGA!

Przypominamy, że od 2020 r. firmy audytorskie wnoszą opłaty z tytułu nadzoru wyłącznie do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Polska Izba Biegłych Rewidentów nie przyjmuje opłat z tytułu nadzoru! Firmy audytorskie, które przekazały opłatę na konto PIBR, otrzymają jej zwrot.

30 kwietnia 2020r. upływa termin wnoszenia opłat z tytułu nadzoru przez FA za I kwartał 2020r.

Wszystkie firmy audytorskie w ostatnich dniach otrzymały mailowo informacje od PANA dotyczące indywidualnego rachunku bankowego właściwego do dokonywania tych opłat. Jeśli ktoś z Was nie otrzymał takiej korespondencji, powinien skontaktować się z PANA.

Stawka opłaty z tytułu nadzoru na rok 2020 wynosi 2,73 % przychodów z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

Na stronie PANA opublikowano KOMUNIKAT w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2020 roku, znajduje się pod linkiem:

https://pana.gov.pl/media/p4bjz54w/komunikat_pana-08-04-2020.pdf

Dodatkowo, na stronie PIBR znajdziecie Państwo także KOMUNIKAT w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2020 roku:

 https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/1369,-Zbliza-sie-termin-zaplaty-oplaty-za-nadzor-za-I-kwartal

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR