Regionalny oddział w Łodzi

Tarcza Antykryzysowa 1, 2 oraz Tarcza Finansowa - możliwości skorzystania z dofinansowań i zagrożenia z nich wynikające

23 kwietnia 2020 r.

Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność zaprosić na kolejne szkolenie on-line pt.:

 „TARCZA ANTYKRYZYSOWA 1, 2 ORAZ TARCZA FINANSOWA

Możliwości skorzystania z dofinansowań i zagrożenia z nich wynikające”

Szkolenie odbędzie się 30 kwietnia 2020 r., godzina 11.00 w formie on-line

Wykładowca prowadzący:

 Pan Piotr Bujnowicz

Odpłatność za szkolenie:

  60 zł*          cena za udział dla biegłego rewidenta RO Łódź,

120 zł*          cena za udział dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu oraz innych uczestników zewnętrznych.

Szkolenie zalicza 3 godz. samokształcenia.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze, dane do faktury) należy przesłać/zgłosić mailowo: lodz@pibr.org.pl

lub wypełnić formularz na naszej stronie  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia  

Link do szkolenia będzie wysłany na adres mailowy wszystkim uczestnikom, którzy opłacili udział w szkoleniu, na dzień przed szkoleniem.

Zapraszamy serdecznie!

 

*Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi. 

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR