Regionalny oddział w Łodzi

NOWE SZKOLENIE- JAK ZAKOŃCZYĆ BADANIE W CZASIE PANDEMII? UWAGA! Lista zapisów otwarta!!!

6 maja 2020 r.


Szanowni Biegli Rewidenci,

Zapraszamy na szkolenie nt. JAK ZAKOŃCZYĆ BADANIE W CZASIE PANDEMII?

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Burnos, Biegły Rewident, członek ACFE.

Szkolenie odbędzie się w trybie on-line, w dniach:  

18.05.2020, godz. 11.00 Lista zapisów zamknięta, brak wolnych miejsc

19.05.2020, godz. 11.00 Lista zapisów otwarta - zapraszamy do zapisywania się, są jeszcze wolne miejsca

Zapraszamy na spotkanie on-line poruszające niezwykle frapujące wszystkich biegłych rewidentów w ostatnim czasie zagadnienie zakończenia badań w obliczu zagrożenia COVID-19.

Tematem spotkania będą wskazówki i praktyczne porady wydane przez IAASB dotyczące m. in. badania kontynuacji działalności, problemów z gromadzeniem wystarczających dowodów, komunikacji z klientem, ograniczeń wynikających z zakazów przemieszczania się etc. Przybliżymy również zagadnienie ujawnień zagrożeń wynikających z epidemii w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności zarządu oraz możliwy wpływ na treść sprawozdania z badania, w tym modyfikacje opinii biegłego rewidenta.

Wydłużenie terminów sporządzania sprawozdań finansowych przez naszych klientów sprawiło, że wiele zleceń będzie kończonych w najbliższym czasie. 

Szkolenie zalicza 3 h samokształcenia, jest skierowane dla Biegłych Rewidentów, asystentów, aplikantów, kandydatów na Biegłych Rewidentów.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze, dane do faktury) należy przesłać/zgłosić mailowo: lodz@pibr.org.pl

lub wypełnić formularz na naszej stronie  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 

Link do szkolenia będzie wysłany na adres mailowy wszystkim uczestnikom, którzy opłacili udział w szkoleniu, na dzień przed szkoleniem.

Odpłatność za spotkania:

  60 zł cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta RO Łódź,

120 zł cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu oraz innych uczestników zewnętrznych.

Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi. 

Ilość uczestników ograniczona, decyduje kolejność zapisów.

Zapraszamy serdecznie!

 

RO PIBR w Łodzi

Nowa 6/12

90-031 Łódź

lodz@pibr.org.pl

www.lodz.pibr.org.pl

Tel. 42 639 99 23

 

RO PIBR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR