Regionalny oddział w Łodzi

NOWE SZKOLENIE Ulga na działalność badawczo - rozwojową, ulga IP BOX oraz 50% KUP dla działalności twórczej

5 czerwca 2020 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu:

 „Ulga na działalność badawczo - rozwojową, ulga IP BOX oraz 50% KUP dla działalności twórczej”

Szkolenie odbędzie się w dniu 16.06.2020  (wtorek) o godz. 13.00 w trybie on-line.

Szczegóły przedstawiamy w dołączonym zaproszeniu tutaj.

Uczestnictwo w spotkaniu zalicza 3 godziny samokształcenia.

  60 zł  cena za udział w spotkaniu dla biegłego rewidenta RO Łódź

120 zł cena udziału w spotkaniu dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu oraz innych uczestników zewnętrznych

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze, dane do faktury) należy przesłać/zgłosić mailowo: lodz@pibr.org.pl

lub wypełnić formularz na naszej stronie  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 

Link do szkolenia będzie wysłany wszystkim uczestnikom na pocztę mailową.

Zapraszamy serdecznie!

*Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi. 

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR