Regionalny oddział w Łodzi

NOWE SZKOLENIE Obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych za 2019 r. Kluczowe ryzyka raportowania: analizy porównawcze, informacja TPR-C, wybór strony badanej, local file

8 czerwca 2020 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu:

„Obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych za 2019 r.

Kluczowe ryzyka raportowania: analizy porównawcze, informacja TPR-C, wybór strony badanej, local file”

Wykładowca dr Jarosław F. Mika.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18.06.2020  (czwartek) o godz. 11.00, w trybie on-line.

Szczegóły przedstawiamy w dołączonym zaproszeniu tutaj.

Uczestnictwo w spotkaniu zalicza 3 godziny samokształcenia.

  80 zł  cena za udział w spotkaniu dla biegłego rewidenta RO Łódź

160 zł cena udziału w spotkaniu dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu oraz innych uczestników zewnętrznych

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze, dane do faktury) należy przesłać/zgłosić mailowo: lodz@pibr.org.pl

lub wypełnić formularz na naszej stronie  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 

Link do szkolenia będzie wysłany wszystkim uczestnikom na pocztę mailową.

Zapraszamy serdecznie!

*Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi. 

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR