Regionalny oddział w Łodzi

Zapowiedź - Planowane wydarzenia

9 lipca 2020 r.

Koleżanki i Koledzy,

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, a jednocześnie chcąc zasygnalizować nad czym obecnie pracujemy, postanowiliśmy wprowadzić do naszych komunikatów informacje o planowanych wydarzeniach. Będziemy informować o spotkaniach i wydarzeniach, nad organizacją których aktualnie pracujemy, ale nie ustaliliśmy ostatecznie wszystkich szczegółów.  Nasze zapowiedzi pozwolą Wam zarezerwować w kalendarzu czas na uczestnictwo w spotkaniach, ale co najważniejsze z wyprzedzeniem poinformują o tematach, które będziemy poruszać i zakresie szkoleń, które planujemy.

 I TAK MAMY W PLANACH:

 

Spotkanie z Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłego Rewidenta Władysławem Fałowskim. Planowany termin 17 lub 18 września 2020r. Planowana formuła – on-line lub stacjonarnie.

Cykl trzech spotkań w ramach samokształcenia nt. „Ustawa Prawo zamówień publicznych” dla biegłych rewidentów z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 1 stycznia 2021r. Spotkania odbędą się jesienią, po ustaleniu z wykładowcą terminów, podamy je na naszej stronie. Formuła spotkań – stacjonarne lub on-line.

Transmisja XXI Dorocznej Konferencji Auditingu, konferencja organizowana jest w tym roku w formule on-line w terminie 8 października 2020. W siedzibie oddziału dla zainteresowanych planujemy jej transmisję i dyskusję dotyczącą poruszanych zagadnień.

Już 8 września 2020 po wakacyjnej przerwie wracamy do szkoleń ODZ. Pełna oferta tematów i terminów na naszej stronie. Oferujemy szkolenia zarówno w formule on-line jak i stacjonarne przy zachowaniu reżimów sanitarnych i dystansu – w mniejszych grupach.

30 sierpnia 2020 rozpoczyna się kolejne już organizowane przez nasz oddział wyjazdowe szkolenie obligatoryjne. Szczegóły dotyczące szkolenia na naszej stronie, szczegóły organizacyjne przekażemy uczestnikom mailowo w drugiej połowie sierpnia. Grupa skompletowana!

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR