Regionalny oddział w Łodzi

FIRMA AUDYTORSKA I BIEGŁY REWIDENT W OBLICZU KONTROLI - Edycja popołudniowa - BRAK MIEJSC

14 sierpnia 2020 r.

Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że obowiązuje nas zachowanie limitu osób podczas spotkań na żywo, i dlatego z powodu wyczerpania się ilości miejsc na edycję poranną, zakończyliśmy zapisy na spotkanie z Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów Panem Władysławem Fałowskim w dniu 18 września 2020 roku w godz. 10:00 – 13:30.


Ponieważ jest duże zainteresowanie Państwa, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu, postanowiliśmy zorganizować drugą, popołudniową edycję tego spotkania i wobec tego zapraszamy na spotkanie "Firma audytorska i biegły rewident w obliczu kontroli" z Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów Panem Władysławem Fałowskim w dniu 18 września 2020 roku w godz. 14:30 – 18:00 (edycja popołudniowa).

Spotkanie odbędzie się w siedzibie RO PIBR w Łodzi, ul. Nowa 6/12.

Kto z Państwa nie zdążył zapisać się jeszcze, zapraszamy do zapisów na edycję popołudniową.


Przypominamy:

12 lutego 2020r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów powołała do pełnienia funkcji Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów Władysława Fałowskiego. Spotkanie będzie okazją do przybliżenia funkcji i roli rzecznika a ponadto poruszy zagadnienia związane z kontrolą firm audytorskich przez Państwową Agencję Nadzoru Audytowego.

 PANA opublikowało roczny plan kontroli na 07/2020 – 06/2021 zatwierdzony w dniu 25 czerwca 2020r.

https://pana.gov.pl/media/zk4l2swo/plan-kontroli-do-uchwa%C5%82y-nr-nr-15_i_2020-rady-pana-2020_2021.pdf

W planie znajduje się wiele firm audytorskich z naszego regionu, dlatego szczególnie zapraszamy kluczowych biegłych rewidentów z tych firm oraz ich kierownictwo do czynnego udziału w spotkaniu.

W czasie spotkania rzecznik postara się udzielić odpowiedzi na Państwa pytania.

Prosimy o przesyłanie pytań i wątpliwości związanych z tematyką spotkania na nasz adres mailowy: lodz@pibr.org.pl

Koszt udziału w spotkaniu wynosi dla biegłych rewidentów z RO Łódź 60,00 zł.

Dla pozostałych uczestników 120,00 zł.

Udział w wydarzeniu zalicza 4 godz. samokształcenia.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przesyłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres biura lodz@pibr.org.pl lub rejestrację na naszej stronie https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia do 10 września br.

  

Prezes Regionalnej Rady
Oddziału PIBR w Łodzi

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR