Regionalny oddział w Łodzi

WYBRANE ASPEKTY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZAPISZ SIĘ!!!

6 października 2020 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu:

„Wybrane aspekty prawa zamówień publicznych dla biegłych rewidentów”

Wykładowca prowadząca mgr inż. Ewa Wiktorowska

Szkolenie odbędzie się w dwóch częściach, w dniach:

Część 1.     20.10.2020 w godz. 15.30-18.30, w trybie on-line;

Część 2.     29.10.2020 w godz. 15.00-18.30, w trybie on-line.

 

Szczegóły przedstawiamy w dołączonym zaproszeniu.

Uczestnictwo w 2 częściach szkolenia zalicza 8 godzin samokształcenia.

 

200 zł cena udziału w dwóch częściach szkolenia dla biegłego rewidenta RO Łódź

320 zł cena udziału w dwóch częściach szkolenia dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu oraz innych uczestników zewnętrznych

 

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze, dane do faktury) należy przesłać/zgłosić mailowo: lodz@pibr.org.pl

lub wypełnić formularz na naszej stronie  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 

Link do szkolenia będzie wysłany wszystkim uczestnikom na pocztę mailową.

Zapraszamy serdecznie!

*Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi. 

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR