Regionalny oddział w Łodzi

1.12.2020 Szkolenie on-line "Podsumowanie zmian w podatku VAT w 2020 roku; praktyczne aspekty, problemy, orzecznictwo"

19 listopada 2020 r.

Zapraszamy na szkolenie:

"Podsumowanie zmian w podatku VAT w 2020 roku;
praktyczne aspekty, problemy, orzecznictwo"

  • Nowy JPK – zasady, pierwsze doświadczenia,
  • Biała lista podatników VAT,
  • Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej,
  • Wiążąca informacja stawkowa,
  • Kasy rejestrujące w 2020 r.,
  • Transakcje wewnątrzwspólnotowe,
  • VAT w imporcie towarów,
  • Ulga na złe długi oraz dostawa nieruchomości,
  • Prawo do odliczenia VAT w 2020 r.,
  • Projektowane zmiany w VAT od 2021 roku.

Termin szkolenia: 1 grudnia 2020, w godz. 9.30 – 14.00

Szkolenie w formie on-line

Cel szkolenia

Podsumowanie zmian w podatku VAT w roku 2020, z omówieniem praktycznych aspektów tematów, omówieniem problemów jakie pojawiły się w związku z realizacją nowych przepisów, ew. orzecznictwem. Program szkolenia przedstawiamy Państwu w załączeniu.

Szkolenie  ma charakter wykładowo - warsztatowy i zalicza 5 godzin samokształcenia.

Wykładowca prowadzący - Pan Dariusz Polakowski

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Izby Skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, oraz wykładowe. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług. Wykładowca na studiach podyplomowych, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Cena szkolenia

Udział w spotkaniach ma charakter odpłatny.

Odpłatność:

150,00  zł   cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta RO Łódź

300,00 zł cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta spoza RO Łódź oraz innych uczestników zewnętrznych

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR