Regionalny oddział w Łodzi

„Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i spółek jawnych w 2021 r. – jak się przygotować do nowej rzeczywistości?”

9 grudnia 2020 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line:

„Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i spółek jawnych
w 2021 r. – jak się przygotować do nowej rzeczywistości?”


Szkolenie odbędzie się terminie

23.12.2020 w godz. 9:00-10.30


Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi m.in. na pytania:

  1. Na jakich zasadach zmieni się opodatkowanie podatkiem dochodowym działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej?
  2. Co stanowią przepisy przejściowe – czy wypłata zysków zgromadzonych w spółce będzie podlegała opodatkowaniu? co z rozliczeniem strat podatkowych? co z prawem do odliczeń?
  3. Na jakich zasadach możliwe jest „odroczenie” wejścia w opodatkowanie CIT do 1 maja 2021?
  4. Czy na pewno opodatkowanie CIT dla spółki komandytowej będzie oznaczało zwiększenie obciążeń podatkowych – jakie elementy trzeba wziąć pod uwagę przy analizie skutków nowych regulacji?
  5. Jakie działania mogą podjąć wspólnicy spółki komandytowej, aby zminimalizować negatywne efekty opodatkowania CIT?
  6. Czy te działania mogą być uznane za unikanie opodatkowania? czy stanowią schemat podatkowy i podlegają raportowaniu MDR?
  7. Oświadczenia w spółkach jawnych – kiedy są konieczne do uniknięcia opodatkowania CIT, jak złożyć je w nowych spółkach, a jak w już istniejących.

UWAGA! Autor szkolenia pracuje nad bezpłatnym e-bookiem – poradnikiem – w formie pytań i odpowiedzi, który dotyczyć będzie opodatkowania CIT spółek komandytowych i spółek jawnych. Uczestnicy szkolenia będą mogli zapisać się na listę oczekujących na e-booka i po jego opublikowaniu otrzymają bezpłatny „egzemplarz”.

Szkolenie zalicza 2 godziny samokształcenia.

Wykładowca: 
dr Michał Wilk – doradca podatkowy, radca prawny, partner w Gardens Tax & Legal, autor podcastu „Dzień Dobry Podatki”, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim, członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego.

Odpłatność za spotkanie:

100 zł  cena udziału w spotkaniu dla biegłego rewidenta RO Łódź,

200 zł  cena udziału w spotkaniu dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu oraz innych uczestników zewnętrznych.


Zapraszamy serdecznie!


Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze, dane do faktury) należy przesłać/zgłosić mailowo: lodz@pibr.org.pl

lub wypełnić formularz na naszej stronie  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 

 

*Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi. 

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR