Regionalny oddział w Łodzi

Pożegnanie Marii Rzepnikowskiej

5 stycznia 2021 r.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki Marii Rzepnikowskiej.

Maria Rzepnikowska była związana z łódzkim samorządem od początku jego utworzenia  w 1992 roku, będąc przez dwie kadencje: 1992-1995 oraz 1995-1999 Członkiem Zarządu Oddziału Regionalnego w Łodzi. Aktywnie uczestniczyła w życiu zawodowym jako delegat na Krajowe Zjazdy KIBR.

W latach 2003-2015 była członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a przez dwie kadencje pełniła funkcję zastępcy Prezesa KRBR. Sprawowała także funkcję przewodniczącej Komisji ds. współpracy międzynarodowej. Zasiadała również w Komisji Nadzoru Audytowego, reprezentując samorząd.

Była Osobą mądrą, ciepłą i życzliwą, Osobą wielu talentów, spełniała się jako wykładowczyni uniwersytecka, autorka publikacji, ekspert, a zawodowo - jako prezes zarządu.

Łącząc się w smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie, Najbliższym, Przyjaciołom.

Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z Nami….


Pożegnanie odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021 roku (wtorek) o godz. 13.30 na Cmentarzu Ewangelickim w Łodzi przy ul. Ogrodowej 43

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR