Regionalny oddział w Łodzi

Ważna zmiana - od stycznia 2021 trzeba rejestrować umowy o dzieło w ZUS

20 stycznia 2021 r.

Umowa o dzieło – nowe obowiązki w zakresie zgłaszania do ZUS

Zapraszamy na krótkie szkolenie, które dotyczyć będzie obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. regulacji wprowadzających obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawieranych umowach o dzieło. Wyjaśnione zostanie, których umów dotyczy nowa regulacja, w jaki sposób dokonywać zgłoszeń, a także jakie umowy podlegają wyjawieniu.

Termin szkolenia 01.02.2021,  godz. 12:00, szkolenie w formie on-line

Szkolenie  zalicza 1 godzinę samokształcenia

Wykładowca prowadząca dr Aneta Wilk

dr Aneta Wilk - Radca prawny, partner w Gardens Tax & Legal. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców – począwszy od stworzenia strategii prawnej prowadzenia biznesu poprzez bieżące wsparcie prawne (w szczególności w odniesieniu do tworzenia umów, spraw pracowniczych i korporacyjnych) a skończywszy na restrukturyzacjach, przekształceniach i fuzjach. Pomaga w przeprowadzaniu due diligence przedsiębiorstw. W 2015 r. obroniła doktorat z prawa Unii Europejskiej. Jest autorką i współautorką artykułów z tej dziedziny.

Udział w spotkaniu ma charakter odpłatny.

Odpłatność za spotkania:

  60 zł         cena udziału w jednym spotkaniu dla biegłego rewidenta RO Łódź

120 zł         cena udziału w jednym spotkaniu dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu oraz innych uczestników zewnętrznych

 Serdecznie zapraszamy do zapisywania się!

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze, dane do faktury) należy przesłać/zgłosić mailowo: lodz@pibr.org.pl

lub wypełnić formularz na naszej stronie  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 

Link do szkolenia będzie wysłany na adres mailowy wszystkim uczestnikom, którzy opłacili udział
w szkoleniu, na dzień przed szkoleniem.

Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi. 

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR