Regionalny oddział w Łodzi

Sprawozdawczość firm audytorskich za 2020 oraz rejestracja w systemie STREFA

10 lutego 2021 r.

Koleżanki i Koledzy,
Zapraszamy na szkolenie on-line pt.

„Sprawozdawczość firm audytorskich za 2020 rok do PANA oraz rejestracja w systemie STREFA”

Termin szkolenia 16.02.2021, godz.16.00

Z dniem 1 lutego 2021r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich (Dz. U. poz. 218), które weszło w życie z dniem 9 lutego 2021 r., określające wzory formularzy sprawozdawczych oraz sposób ich przekazywania do Agencji.

Państwowa Agencja Nadzoru Audytowego uruchomiła system Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA, który służyć ma wszystkim FA do raportowania i komunikowania się z Agencją.

Każda FA do końca lutego 2021r. musi złożyć do PANA sprawozdanie roczne oraz rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za rok 2020. Opublikowano  już wzory sprawozdania i rozliczenia rocznej opłaty za rok 2020.

UWAGA! Sprawozdanie roczne można składać wyłącznie poprzez system STREFA!

Zachęcamy do udziału w krótkim szkoleniu, które oprócz omówienia podstawowych zmian w zakresie raportowania przez FA, zawierać będzie krótki instruktaż rejestracji w systemie STREFA.

Wykładowca - Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Szkolenie zalicza 2 godz. samokształcenia

Udział w spotkaniu ma charakter odpłatny.

Odpłatność za spotkanie wynosi:

60 zł               cena dla biegłego rewidenta RO Łódź,

120 zł            cena dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu oraz innych uczestników zewnętrznych.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się!

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze, dane do faktury) należy przesłać/zgłosić mailowo: lodz@pibr.org.pl

lub wypełnić formularz na naszej stronie  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 

Link do szkolenia będzie wysłany na adres mailowy wszystkim uczestnikom, którzy opłacili udział
w szkoleniu, na dzień przed szkoleniem.

Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi. 

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR