Regionalny oddział w Łodzi

25.02.2021 szkolenie „OSWOIĆ RYZYKO” cz.3 OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

11 lutego 2021 r.

Zapraszamy na 3 część CYKLU spotkań  „OSWOIĆ RYZYKO”:

„Ryzyka znaczące – identyfikacja i reakcja na przykładach”
 
Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:

22.02.2021 (poniedziałek), o godz. 17.00,
25.02.2021 (czwartek), o godz. 17.00.
 
Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

 

poniżej przeczytasz informacje o całym cyklu
------------------------------------------------------------

Koleżanki i Koledzy,

Za nami okres świąteczny i czas powrotu do pracy. Przed nami kolejny sezon badań sprawozdań finansowych, nowe wyzwania i nowa rzeczywistość. Wyzwanie z jakim musieliśmy się zmierzyć w okresie inwentaryzacji rocznych naszych klientów, nie rzadko w formule zdalnej, to jeden z przykładów odmienności zbliżającego się sezonu.

Zagadnieniem, na które chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę jest:

IDENTYFIKACJA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTAŁCENIA wg MSB 315

Dlatego też uruchamiamy cykl krótkich spotkań, (póki co w formule on-line), poświęconych procesowi szacowania ryzyka. Celem spotkań będzie wyjaśnienie sposobu identyfikacji i szacowania RIZ (MSB315) na przykładach.

Spotkania poprowadzi Krzysztof Burnos – członek ACFE (organizacja audytorów antyfraudowych), autor materiałów szkoleniowych m.in. MSB I moduł, – planowanie badania, Prezes KRBR w latach 2015-2019, biegły rewident wykonujący zawód.

Uwaga! Spotkania będą uwzględniać postanowienia nowego MSB315 (obowiązującego już do badania sprawozdań finansowych za rok 2021).

Cykl podzielony jest na spotkania trwające po 1,5 godziny, w godzinach popołudniowych. Udział w spotkaniu będzie zaliczał 2 godziny w ramach samokształcenia i jest odpłatny.

Cykl „OSWOIĆ RYZYKO” obejmuje 3 spotkania:

1.      Szacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie sprawozdania finansowego na przykładach  cz. 1(terminy szkoleń: 25.01.2021; 4.02.2021)

2.      Szacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń na przykładach cz. 2 (termin szkolenia: 8.02.2021; 15.02.2021)

3.      Ryzyka znaczące – identyfikacja i reakcja na przykładach cz. 3 (termin szkolenia: 22.02.2021; 25.02.2021)

 

Dla biegłych rewidentów zrzeszonych w RO PIBR Łódź koszt udziału w 1 spotkaniu wynosi 100,00 zł. Dla biegłych rewidentów spoza naszego oddziału oraz innych osób koszt udziału w 1 spotkaniu wynosi 200,00 zł.

Podczas szkolenia omówimy definicję RIZ, odpowiemy na pytania:

  • Czy szacować komponenty ryzyka (ryzyko nieodłączne, ryzyko kontroli),
  • Skąd czerpać wiedzę o ryzyku,
  • Jak szacować wielkość ryzyka (niskie, średnie, wysokie),
  • Jak reagować na ryzyko (reakcja bezpośrednia czy pośrednia),
  • Jak dokumentować procedury szacowania ryzyka.

O terminach następnych spotkań będziemy Państwa informować w ogłoszeniach na naszej stronie oraz w drodze mailowej.

 

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się!

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze, dane do faktury) należy przesłać/zgłosić mailowo: lodz@pibr.org.pl

lub wypełnić formularz na naszej stronie  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 

Link do szkolenia będzie wysłany na adres mailowy wszystkim uczestnikom, którzy opłacili udział
w szkoleniu, na dzień przed szkoleniem.

Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi. 

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

W przypadku, gdy nie zapisaliście się Państwo na szkolenie, a omyłkowo otrzymaliście zaproszenie na szkolenie wraz z linkiem dostępowym, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do biura PIBR Łódź. Uczestnictwo w szkoleniu w takim przypadku, będzie skutkowało wystawieniem faktury za udział.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR