Regionalny oddział w Łodzi

Sprawozdawczość firm audytorskich za 2020

26 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że już 1 marca 2021 r. upływa termin złożenia sprawozdania rocznego za 2020 rok.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich (Dz. U. poz. 218), które weszło w życie z dniem 9 lutego 2021 r., sprawozdania za 2020 rok firmy audytorskie sporządzają w formie dokumentu elektronicznego oraz opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Firmy audytorskie przekazują sprawozdania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SYSTEM STREFA, udostępnionego na stronie internetowej PANA pod linkiem: 

https://pana.gov.pl/strefa/ 

Więcej informacji na temat składania sprawozdań za rok 2020 można znaleźć na stronie Agencji w zakładce Sprawozdanie roczne: 

https://pana.gov.pl/sprawozdanie-roczne/ 

oraz pod linkiem "Najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdania rocznego":

https://pana.gov.pl/informacje-ogolne-o-pana-1/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-sprawozdania-rocznego/

Przesyłamy Państwu również link do instrukcji importu sprawozdania: 

https://pana.gov.pl/media/mjyfhcuc/skr%C3%B3cona-instrukcja-importu-sprawozda%C5%84-rocznych-do-strefy.pdf

Wszelkie pytania prosimy kierować mailem na adres biuro RO PIBR Łódź lodz@pibr.org.pl

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR