Regionalny oddział w Łodzi

4 część cyklu "OSWOIĆ RYZYKO" 18.03.2021

8 marca 2021 r.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu  „OSWOIĆ RYZYKO”

Na czwarte spotkanie pt. „Ryzyko oszustwa – identyfikacja i reakcja na przykładach” zapraszamy Państwa     18 marca 2021r. o godz. 16.30.

Podczas szkolenia identyfikacja ryzyka oszustwa omówimy m.in.:

  • Ryzyko spowodowane oszustwem vs RIZ na poziomie sprawozdania finansowego, RIZ na poziomie stwierdzeń, RIZ znaczące
  • Schematy oszustw w przychodach
  • Czy ryzyko oszustwa może być ryzykiem nieznaczącym
  • Dokumentowanie identyfikacji ryzyka oszustwa
  • Planowanie reakcji na ryzyko z powodu oszustwa.

Spotkanie w formule on-line poprowadzi Krzysztof Burnos – członek ACFE (organizacja audytorów antyfraudowych), autor materiałów szkoleniowych m.in. MSB I moduł, – planowanie badania, Prezes KRBR w latach 2015-2019, biegły rewident wykonujący zawód.

Pierwotnie cykl przewidywał 3 spotkania, ale z uwagi na zainteresowanie zagadnieniem zdecydowaliśmy o organizacji kolejnego spotkania. Cykl podzielony jest na spotkania trwające po 1,5 godziny, w godzinach popołudniowych. Udział w pojedynczym spotkaniu będzie zaliczał 2 godziny w ramach samokształcenia i jest odpłatny.

Dotychczas w ramach cyklu „OSWOIĆ RYZYKO” odbyły się następujące spotkania:

1.      Szacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie sprawozdania finansowego na przykładach

2.      Szacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń na przykładach

3.      Identyfikacja znaczącego ryzyka istotnego zniekształcenia na przykładach

Dla biegłych rewidentów zrzeszonych w RO PIBR Łódź koszt udziału w 1 spotkaniu wynosi 100,00 zł. Dla biegłych rewidentów spoza naszego oddziału oraz innych osób koszt udziału w 1 spotkaniu wynosi 200,00 zł.

O terminach następnych spotkań będziemy Państwa informować w ogłoszeniach na naszej stronie oraz w drodze mailowej.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się!

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze, dane do faktury) należy przesłać/zgłosić mailowo: lodz@pibr.org.pl

lub wypełnić formularz na naszej stronie  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 

Link do szkolenia będzie wysłany na adres mailowy wszystkim uczestnikom, którzy opłacili udział
w szkoleniu, na dzień przed szkoleniem.

Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi. 

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

W przypadku, gdy nie zapisaliście się Państwo na szkolenie, a omyłkowo otrzymaliście zaproszenie na szkolenie wraz z linkiem dostępowym, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do biura PIBR Łódź. Uczestnictwo w szkoleniu w takim przypadku, będzie skutkowało wystawieniem faktury za udział.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR