Regionalny oddział w Łodzi

UWAGA - ZMIANA ZASAD ZGŁASZANIA SAMOKSZTAŁCENIA !!!

23 marca 2021 r.


Koleżanki i Koledzy,

Informujemy uprzejmie, że decyzją KRBR

od dnia 10 marca 2021 została zablokowana możliwość wysyłania przez jednostki szkolące - za pomocą internetowego systemu zgłoszeń - protokołów ze szkolenia odbytego w formie samokształcenia.

W związku z powyższym wszystkie szkolenia, które będą odbywały się w ramach samokształcenia po tym terminie, będą musieli Państwo zgłaszać samodzielnie

  • poprzez wypełnienie zgłoszenia na stronie PIBR po zalogowaniu się na swój indywidualny profil

lub

  • za pomocą papierowej wersji dostępnej na stronie PIBR w zakładce „Szkolenia” OŚWIADCZENIE O SAMOKSZTAŁCENIU ZAWODOWYM BIEGŁEGO REWIDENTA.


Szkolenia w formie samokształcenia, które realizowaliście Państwo w oddziale łódzkim do dnia 10.03.2021 zostały zgłoszone przez nas na Państwa konta.

Pierwsze szkolenie, które odbyło się po tym terminie, czyli szkolenie z dnia 18.03.2021 prosimy zgłosić samodzielnie.

Zgłaszanie protokołów ze szkoleń obligatoryjnych będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach (pracownicy biura RO będą zgłaszać Państwa udział w szkoleniu ODZ).

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR