Regionalny oddział w Łodzi

Pożegnanie Bogusława Reszki

11 maja 2021 r.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 6 maja 2021 zmarł nasz Kolega Bogusław Reszka.

Bogusław Reszka był związany z łódzkim środowiskiem biegłych rewidentów, zaangażowany w działalność oddziału jako zastępca przewodniczącego Regionalnej Rady w Łodzi (1992-2003), przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału w Łodzi (2003-2011), wykładowca szkoleń obligatoryjnych i delegat na Krajowe Zjazdy Biegłych Rewidentów.

Nasz przedstawiciel i reprezentant w działalności Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na szczeblu centralnym, m.in.:

- od 1999 roku  rzeczoznawca PIBR,

- członek Krajowej Komisji Nadzoru (2002-2007),

- wizytator Krajowej Komisji Nadzoru (2007-2015),

- kontroler Krajowej Komisji Nadzoru (2012),

Wyróżniony Złotą Odznaką KIBR w 2013 roku oraz uhonorowany statuetką dla szczególnie zaangażowanych w prace na rzecz łódzkiego samorządu w 2017 roku.

Łącząc się w smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie, Najbliższym, Przyjaciołom.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w czwartek 13 maja 2021 roku o godzinie 10.15 w Kaplicy Cmentarza Rzymskokatolickiego Doły przy ul. Smutnej 6 w Łodzi.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR