Regionalny oddział w Łodzi

II Cykl spotkań poniedziałkowych „OSWOIĆ RYZYKO”

1 lipca 2021 r.

Zapraszamy na jesienny Cykl spotkań  „OSWOIĆ RYZYKO”

Koleżanki i Koledzy,

Tych z Państwa, którzy w sesji wiosennej nie mieli okazji uczestniczyć w spotkaniach z Cyklu „Oswoić ryzyko”, a są zainteresowani tematem, już teraz zapraszamy na spotkania jesienne.

Zagadnieniem, na które chcielibyśmy ponownie zwrócić Waszą uwagę jest:

IDENTYFIKACJA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTAŁCENIA wg MSB 315

Po wakacjach rozpoczniemy cykl krótkich spotkań, poświęconych procesowi szacowania ryzyka. Celem spotkań będzie wyjaśnienie sposobu identyfikacji i szacowania RIZ (MSB315) na przykładach.

Spotkania poprowadzi Krzysztof Burnos – członek ACFE (organizacja audytorów antyfraudowych), autor materiałów szkoleniowych m.in. MSB I moduł, – planowanie badania, Prezes KRBR w latach 2015-2019, biegły rewident wykonujący zawód.

Uwaga! Spotkania będą uwzględniać postanowienia nowego MSB315 (obowiązującego już do badania sprawozdań finansowych za rok 2022).

Cykl „OSWOIĆ RYZYKO” obejmuje 4 spotkania:

Temat spotkania

termin

1. Szacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie sprawozdania finansowego, na przykładach

20.09.2021 g.17:00

2. Szacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń, na przykładach

04.10.2021 g. 17:00

3. Identyfikacja znaczącego ryzyka istotnego zniekształcenia, na przykładach

11.10.2021 g.17:00

4. Ryzyko oszustwa – identyfikacja i reakcja, na przykładach

18.10.2021 g.17:00

 Podczas szkolenia omówimy definicję RIZ, odpowiemy na pytania:

  • Czy szacować komponenty ryzyka (ryzyko nieodłączne, ryzyko kontroli),
  • Skąd czerpać wiedzę o ryzyku,
  • Jak szacować wielkość ryzyka (niskie, średnie, wysokie),
  • Jak reagować na ryzyko (reakcja bezpośrednia czy pośrednia),
  • Jak dokumentować procedury szacowania ryzyka.

Spotkania będą odbywać się w formule on-line.

Cykl podzielony jest na 4 spotkania trwające po 1,5 godziny, w godzinach popołudniowych. Udział w spotkaniu będzie zaliczał 2 godziny w ramach samokształcenia i jest odpłatny.

 

Dla biegłych rewidentów zrzeszonych w RO PIBR Łódź koszt udziału:

- w całym cyklu (4 spotkania) wynosi 350,00 zł

- w jednym 1 spotkaniu wynosi 100,00 zł;

Dla biegłych rewidentów spoza naszego oddziału oraz innych osób koszt udziału:

- w całym cyklu (4 spotkania) wynosi 700,00 zł

- w 1 spotkaniu wynosi 200,00 zł.

 

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się!


Zgłoszenia prosimy przesłać wypełniając wybrany formularz na naszej stronie  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 

Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi. 

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR