Regionalny oddział w Łodzi

Aktualności podatku VAT; Zmiany w podatku VAT od 1.07.2021r.; Zmiany w podatku VAT od 1.10.2021r.; Projektowane zmiany VAT na rok 2022 - szkolenie on-line 19.10.2021

9 września 2021 r.

Zapraszamy na szkolenie:

Aktualności podatku VAT

Zmiany w podatku VAT od 1.07.2021r.

Zmiany w podatku VAT od 1.10.2021r.

Projektowane zmiany VAT na rok 2022

Termin szkolenia

19 października 2021 od godz. 9.00 – 13.30 , szkolenie w formie on-line

Zakres szkolenia

Aktualności podatku VAT w roku 2021 z omówieniem praktycznych aspektów tematów, omówieniem problemów jakie pojawiły się w związku z realizacją przepisów, ew. orzecznictwem. Przedstawienie bieżących i projektowanych zmian w podatku VAT.

Szkolenie  ma charakter wykładowy - warsztatowy i zalicza 6 godzin samokształcenia.

Program

Wykładowca prowadzący: Pan Dariusz Polakowski

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Izby Skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, oraz wykładowe. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług. Wykładowca na studiach podyplomowych, w Stowarzyszeniu Księgowych
w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Cena szkolenia

 Udział w spotkaniu ma charakter odpłatny.                                                                     

Odpłatność:

200,00  zł   cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta RO Łódź

400,00 zł cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu oraz innych uczestników zewnętrznych

 

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się!

Zgłoszenia prosimy przesłać wypełniając wybrany formularz na naszej stronie https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia

Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi.

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR