Regionalny oddział w Łodzi

UWAGA! 15.10.2021 - WAŻNY TERMIN!

12 października 2021 r.

Koleżanki i Koledzy.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) przypomina o przekazywaniu do Agencji przez firmy audytorskie informacji o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w latach 2021 i 2022. Informacja o prognozowanych przychodach jest przekazywana przez firmę audytorską w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych, w terminie do 15 października 2021 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Agencji: https://pana.gov.pl/informacje-ogolne-o-pana-1/informacja-o-przychodach-z-tytulu-uslug-atestacyjnych-oraz-uslug-pokrewnych-wykonywanych-zgodnie-z-krajowymi-standardami-wykonywania-zawodu-prognozowanych-do-osiagniecia-w-roku-kalendarzowym-2021-i-2022/

 

Jednocześnie Agencja przypomina, że do 15 października 2021 r. firma audytorska jest zobowiązana przekazać do Agencji opłatę z tyt. nadzoru za III kwartał oraz od planowanych do osiągnięcia w IV kwartale 2021 r. przychodów, co wynika z par. 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłaty z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2321). Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Agencji: https://pana.gov.pl/informacje-ogolne-o-pana-1/komunikat-w-sprawie-realizacji-przez-firmy-audytorskie-obowiazkow-dotyczacych-wnoszenia-oplaty-z-tytulu-nadzoru-w-2021-roku/
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR