Regionalny oddział w Łodzi

Spotkania poniedziałkowe 2018

22 grudnia 2017 r.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że decyzją Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi spotkania poniedziałkowe o charakterze warsztatowym będą kontynuowane w 2018 r., a ich tematem będzie AKADEMIA MSKJ – Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości.

Spotkania o charakterze warsztatowym odbywały się będą, z kilkoma wyjątkami, w każdy drugi poniedziałek miesiąca w siedzibie Oddziału Regionalnego o godz. 17.00. Pierwsze spotkanie, z uwagi na dużą ilość styczniowych szkoleń obligatoryjnych, odbędzie się dopiero w ostatni poniedziałek miesiąca tj. 29 stycznia 2018 roku.

Cykl warsztatów zaplanowany na 2018 rok obejmował będzie 6 spotkań:

  • 29 stycznia 2018 r. (ostatni poniedziałek m-ca) BRAK MIEJSC
  • 12 lutego 2018 r. (drugi poniedziałek m-ca) BRAK MIEJSC
  • 12 marca 2018 r. (drugi poniedziałek m-ca) BRAK MIEJSC
  • 16 kwietnia 2018 r. (trzeci poniedziałek m-ca) BRAK MIEJSC
  • 14 maja 2018 r. (drugi poniedziałek m-ca) BRAK MIEJSC
  • 4 czerwca 2018 r. (pierwszy poniedziałek m-ca) BRAK MIEJSC

Obecnie trwają zapisy do grupy drugiej - terminy grupy drugiej są w trakcie ustalania.

Ideą cyklu AKADEMII MSKJ jest opracowanie podczas 6 warsztatowych spotkań polityki kontroli jakości dla różnych modeli biznesowych firm audytorskich. Na każdym ze spotkań zajmować się będziemy projektowaniem polityk i procedur dla 6-ciu elementów systemu kontroli jakości wg MSKJ 1. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie przypomnieniu zakresu wymogów MSKJ 1 i opracowaniu polityk i procedur w zakresie „Obowiązków kierownictwa i odpowiedzialności za jakość”. Uczestnicy warsztatów pracować będą w podgrupach, każdej grupie zostanie przypisany inny model biznesowy firmy audytorskiej (jednoosobowa działalność biegłego rewidenta, firma audytorka prowadzona przez kilku biegłych rewidentów niezatrudniająca pracowników, FA zatrudniająca pracowników, FA współpracująca z zewnętrznymi biegłymi rewidentami, FA badająca w zespołach etc.). Wskazane jest dysponowanie laptopem przez co najmniej 1 uczestnika danej grupy oraz zaangażowanie uczestników warsztatów w projektowanie procedur pod okiem prowadzącego. Celem cyklu jest opracowanie polityki kontroli jakości dostosowanej do modelu biznesowego przez każdą z grup. Wszystkie opracowane zestawy polityk i procedur zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom warsztatów.

Uczestnictwo w warsztatach każdorazowo uznawane będzie za spełnienie obowiązku samokształcenia zgodnie z decyzją Rady Regionalnego Oddziału KIBR w Łodzi w wymiarze 3h za spotkanie.

Udział w warsztatach ma charakter odpłatny.

Koszt udziału w jednym spotkaniu będzie wynosił 40 zł, liczba osób w grupie ze względów organizacyjnych ograniczona jest do 30, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Istnieje możliwość wykupienia karnetu uprawniającego do udziału w 6-ciu kolejnych spotkaniach w cenie 200 zł.

Brak uczestnictwa w opłaconym spotkaniu nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty ani udziału w innym terminie.

W sytuacji większego zainteresowania uruchamiane będą kolejne grupy o minimalnej liczbie uczestników 25 osób.

Serdecznie zapraszamy.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR