Regionalny oddział w Łodzi

przeczytaj więcej ...

15 listopada 2021 r.

Koleżanki i Koledzy!

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza na kolejny cykl spotkań zapoczątkowany we wrześniu br. z przedstawicielami firm audytorskich w celu wypracowania płaszczyzny roboczego dialogu w nowych warunkach gospodarczych w zakresie określonym ustawą, aby móc odpowiednio wcześnie reagować na sygnały płynące z rynku o możliwościach zaistnienia negatywnych trendów, utrudnień lub barier.


16 grudnia br. o godzinie 10:30
odbędzie się spotkanie dla osób reprezentujących firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego (,,JZP’’)

Link do rejestracji https://forms.gle/h3nttJbrdCVRwg5G9 - formularz rejestracji aktywny jest do 6 grudnia.

 

13 stycznia 2022 r. o godzinie 10:30 odbędzie się spotkanie dla osób reprezentujących firmy audytorskie, które nie badają sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (,,nieJZP’’).

Link do rejestracji https://forms.gle/v92oCcdb3pEa2MpP7 - formularz rejestracji aktywny jest do 3 stycznia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Agencji https://pana.gov.pl/komunikaty/spotkania-online-z-przedstawicielami-firm-audytorskich-16-12-2021-r-jzp-oraz-13-01-2022-r-niejzp/

Ze względów techniczno-organizacyjnych w spotkaniu będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane, a daną firmę może reprezentować tylko jeden przedstawiciel. W przypadku większej liczby zgłoszeń z tej samej firmy uwzględniane będzie pierwsze zgłoszenie.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR