Regionalny oddział w Łodzi

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 16.12.2021

23 listopada 2021 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line:

Polski Ład – najważniejsze zmiany

  1. Zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i pracowników.
  2. Zmiany w rozliczaniu estońskiego CIT.
  3. Wykup samochodu z leasingu.
  4. Zmiany w amortyzacji.
  5. Nowe ulgi.
  6. Ukryte dywidendy.
  7. Pozostałe zmiany.

Termin szkolenia – 14 grudnia 2021r. o godz. 9.00 - brak miejsc
                                        – 16 grudnia 2021r. o godz. 9.00 - NOWY TERMIN

Wykładowca prowadzący – Agnieszka Piotrowska - biegły rewident

Szkolenie zalicza 4 godz. samokształcenia

Cena szkolenia – 180,00 zł dla biegłych rewidentów z RO PIBR w Łodzi

                                    – 360,00 zł dla pozostałych osób.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się!

Zgłoszenia prosimy przesłać wypełniając wybrany formularz na naszej stronie  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 

Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi. 

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

W przypadku, gdy nie zapisaliście się Państwo na szkolenie, a omyłkowo otrzymaliście zaproszenie na szkolenie wraz z linkiem dostępowym, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do biura PIBR Łódź. Uczestnictwo w szkoleniu w takim przypadku, będzie skutkowało wystawieniem faktury za udział.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR