Regionalny oddział w Łodzi

Sprawozdawczość firm audytorskich za 2021 rok do PANA oraz roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru w systemie STREFA

1 lutego 2022 r.

Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy na krótkie spotkanie on-line pt.

„Sprawozdawczość firm audytorskich za 2021 rok do PANA oraz roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru w systemie STREFA”

Termin szkolenia 23.02.2022, godz.16.30 – 18:00

Każda FA do końca lutego 2022r. musi złożyć do PANA sprawozdanie roczne z działalności w roku 2021 oraz rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za rok 2021.

UWAGA! Sprawozdanie roczne można składać wyłącznie poprzez system STREFA!

W tym roku po raz pierwszy obowiązek zaraportowania innych usług BR (części C.2 i C.3)

Zachęcamy do udziału w krótkim szkoleniu, którego przedmiotem będzie omówienie podstawowych zasad raportowania przez FA wykonanych w roku 2021 usług oraz rocznego rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru za rok 2021.

Prowadząca - Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Szkolenie zalicza 2 godz. samokształcenia

Dla BR z RO Łódź - udział w spotkaniu ma charakter nieodpłatny.

Dla pozostałych osób  - cena za udział wynosi 100 zł.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze, dane do faktury) należy przesłać/zgłosić mailowo: lodz@pibr.org.pl  lub wypełnić formularz na naszej stronie  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 

Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR