Regionalny oddział w Łodzi

XVIII Doroczna Konferencja Audytingu

27 listopada 2017 r.

XVIII DKA odbyła się w Serocku w dniach od 16 do 18 października 2017 r. W ciągu trzech dni konferencji, podczas sześciu sesji plenarnych zaproszeni eksperci z Polski i zagranicy dyskutowali m. in. o nowej ustawie o biegłych rewidentach z czerwca br.

Dyskutowano także o sytuacji małych i średnich firm audytorskich na innych rynkach Europy, pierwszych doświadczeniach z MSB, stosowaniu narzędzi informatycznych, cyberprzestępczości, zasadach odpowiedzialności biegłych, etyce zawodowej, zarządzaniu zmianą w firmie audytorskiej, nowych usługach biegłych rewidentów… Była okazja do wymiany doświadczeń, poznania nowych perspektyw, nawiązania cennych kontaktów.

Najbardziej zasłużeni dla środowiska biegłych rewidentów zostali uhonorowani Medalami PIBR. Wśród nich członek łódzkiego Oddziału, Janusz Czyż, biegły rewident, obecnie członek Regionalnej Rady.

W imieniu rodziny, Prezes Regionalnej Rady Oddziału PIBR w Łodzi, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos odebrała Medal PIBR, który na wniosek Regionalnej Rady przyznany został śp. Izabeli Maciejewskiej.

W konferencji wzięły udział 33 osoby z naszego Oddziału, które mogły skorzystać z bezpłatnego transportu finansowanego z środków Oddziału. Konferencja to nie tylko możliwość uzyskania cennych informacji i wymiany doświadczeń. To również czas na integrację i snucie wspólnych planów.

Dziękujemy tegorocznym uczestnikom a wszystkich zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z tego wydarzenia.

Już za rok, kolejna, XIX DKA.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR