Regionalny oddział w Łodzi

Konferencja „Raportowanie odpowiedzialności. Odpowiedzialne raportowanie”

29 listopada 2016 r.

29 listopada 2016 r. w Zielonej Górze odbyła się Konferencja „Raportowanie odpowiedzialności. Odpowiedzialne raportowanie”.

Konferencja była doskonałą okazją do dyskusji o nowych wyzwaniach stojących przez biegłymi rewidentami. Te wyzwania dotyczą również ich klientów. Zwiększa się bowiem odpowiedzialność obydwu stron za badanie sprawozdania finansowego, zdecydowanie większy nacisk – zgodnie z międzynarodowymi standardami – położony zostanie na badanie stopnia ryzyka biznesowego. Wszystko to będzie wymagało jeszcze lepszej i głębszej współpracy między biegłymi i ich klientami. 

W 2017 roku wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie obowiązku raportowania danych niefinansowych, zmienia się też Ustawa o biegłych rewidentach.

Rola biegłego rewidenta, kojarzona do tej pory przede wszystkim z badaniem sprawozdań finansowych, zyskuje nowy wymiar – eksperta wspierającego przedsiębiorstwa w przygotowaniach do raportowania , a także biorącego udział w opracowywaniu raportu niefinansowego. 

O tym, z czym wiążą się nowe obowiązki raportowania, dlaczego warto podejmować i raportować działania CSR, jakie nowe wyzwania stoją przed firmami audytorskimi i ich klientami, dyskutowano w gronie ekspertów podczas konferencji „Raportowanie odpowiedzialności. Odpowiedzialne raportowanie”.

W konferencji uczestniczyła Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, Prezes Rady Oddziału KIBR w Łodzi, reprezentując łódzkie środowisko biegłych w panelu dyskusyjnym pt. „CSR – moda czy konieczność”.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR