Regionalny oddział w Łodzi

KONTROLA PANA - 12 GODZIN SZKOLENIA

29 kwietnia 2022 r.

Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy Was na długo oczekiwane i szalenie interesujące spotkania dotyczące KONTROLI PANA.

Każdy z nas, z dużą dozą niepewności i obawy myśli o nieuchronnie zbliżającej się kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Jeśli chcecie zminimalizować poziom niepewności, dowiedzieć się co jest przedmiotem szczególnego zainteresowania organów kontroli a także posłuchać o typowych błędach w dokumentacji z badania – zapiszcie się na nasze szkolenia!

Proponujemy dwa spotkania poruszające tematykę KONTROLI PANA w ramach samokształcenia.

PROCEDURY BADANIA A KONTROLA PANA on-line

Zakres szkolenia:

  1. Wymogi w zakresie kontroli dokumentacji sporządzonej przez biegłego rewidenta.
  2. Typowe błędy w dokumentacji z badania.
  3. Braki w dokumentacji - i co dalej?
  4. Ocena zgodności dokumentacji badania – co jest szczególnie analizowane?

               Termin szkolenia – 27.06.2022 od godz. 9:00-14:00
               Ilość godzin zaliczających samokształcenie – 6

               Cena szkolenia dla biegłych rewidentów z RO Łódź – 250,00 zł
               Cena szkolenia dla pozostałych osób – 350,00 zł

BIEGŁY REWIDENT A KONTROLA PANA on-line

Zakres szkolenia:

  1. Uprawnienia kontrolowanego w trakcie kontroli.
  2. Zakończenie kontroli.
  3. Protokół z kontroli (zastrzeżenia do protokołu, raport z kontroli).
  4. Dalsze postępowanie.

              Termin szkolenia – 28.06.2022 od godz. 9:00-14:00
              Ilość godzin zaliczających samokształcenie – 6

              Cena szkolenia dla biegłych rewidentów z RO Łódź – 250,00 zł
              Cena szkolenia dla pozostałych osób – 350,00 zł


WYKŁADOWCA
– Magdalena Maksymiuk - biegły rewident, posiada kwalifikację ACCA. Bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada wszechstronne, ponad 15-letnie, doświadczenie w finansach. Pracowała w podmiotach międzynarodowych, w tym o zasięgu globalnym, o zróżnicowanej kulturze organizacyjnej (w tym japońskiej, francuskiej). W ramach prowadzonych projektów m.in.: opracowała kontrole wewnętrzne, organizację działów księgowości, międzynarodowe wdrożenia narzędzi i oprogramowania IT (w tym programy typu ERP), budowała współpracę działów księgowości z działami sprzedaży/produkcji.

Cena całego cyklu dla BR z RO Łódź – 500,00 zł

Cena całego cyklu dla pozostałych osób  - 700,00 zł

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze, dane do faktury) należy przesłać/zgłosić mailowo: lodz@pibr.org.pl  lub wypełnić formularz na naszej stronie   https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 

Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR