Regionalny oddział w Łodzi

Co w trawie piszczy, czyli nowe oblicze samorządu

14 października 2016 r.

14 października 2016 r. w Hotelu Borowiecki odbyło się spotkanie środowiskowe „Co w trawie piszczy” – czyli nowe oblicze samorządu.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Zaproszenie do udziału w spotkaniu z biegłymi zrzeszonymi w łódzkim oddziale przyjęli: 

  • Krzysztof Burnos - Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Ewa Sowińska - Z-ca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Przewodnicząca Komisji ds. szkoleń KRBR,
  • Barbara Misterska-Dragan - Z-ca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Przewodnicząca Komisji ds. standaryzacji usług biegłego rewidenta KRBR.

O tym „Co słychać w Brukseli” opowiedziała Maria Rzepnikowska - Wiceprezes Zarządu Federacji Europejskich Księgowych (FEE).

Po części merytorycznej odbył się wernisaż prac naszych łódzkich artystów, biegłych rewidentów, którzy uczestniczyli w warsztatach „Senior artysta – REKREACJE” i malowali swoje dzieła pod okiem gdańskiej artystki Magdy Benedy.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom spotkania za udział, a w szczególności naszym artystom za ich prace.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR