Regionalny oddział w Łodzi

Nowe legitymacje biegłego rewidenta

11 stycznia 2018 r.

Nowe legitymacje biegłego rewidenta można odbierać w biurze oddziału, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR