Regionalny oddział w Łodzi

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

5 sierpnia 2022 r.

Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji:

„Dekada doświadczeń z badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego”,
 
która odbędzie się w terminie 26-27 września 2022
w Orientarium ZOO w Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10
 
         To kolejna już konferencja organizowana wspólnie przez Łódzki Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z Urzędem Miasta Łodzi i Unią Metropolii Polskich, tym razem przy współudziale łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

         Jubileuszowy dla środowiska biegłych rewidentów rok (samorząd PIBR świętuje jubileusz 30—lecia), a także 115 rocznica powstania SKwP i wreszcie zbliżający się wielkimi krokami przyszłoroczny jubileusz 600 lat miasta Łodzi niech będą okazją do podsumowań i refleksji nad okresem obowiązkowego badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

         Dekada doświadczeń w audycie sprawozdań finansowych JST stanowić będzie przyczynek do dyskusji nad korzyściami i wyzwaniami stojącymi przed wszystkimi uczestnikami procesu badania sprawozdań finansowych. Spojrzymy okiem biegłych rewidentów, księgowych i skarbników na proces badania sprawozdania finansowego JST, doceniając niewątpliwie korzyści wynikające z obowiązku badania, ale też zwracając uwagę na kwestie i zagadnienia wymagające poprawy.

        Konferencje
organizowane przez nas corocznie zyskały rozgłos w środowisku samorządowców w całym kraju i cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród biegłych rewidentów i księgowych. Wspólnie stworzyliśmy platformę do nawiązania dyskusji biegłych rewidentów z jednostkami samorządu terytorialnego. Podczas kolejnych sesji dyskutowaliśmy już o znaczeniu raportowania informacji niefinansowych w jednostkach samorządu terytorialnego, rozmawialiśmy o zarządzaniu ryzykiem i o korzyściach płynących ze wzajemnej współpracy biegłych rewidentów z jednostkami samorządu terytorialnego nie tylko w zakresie usług badania sprawozdań finansowych, ale może przede wszystkim z korzystania z wiedzy eksperckiej na wcześniejszych etapach generowania informacji finansowych. Podejmowaliśmy próbę odpowiedzi na pytanie czy angażowanie biegłego rewidenta wyłącznie do zbadania sprawozdania finansowego ogranicza w oczekiwanym przez odbiorców informacji finansowych stopniu ryzyko. Nasi goście dzielili się swoimi doświadczeniami w korzystaniu z innych usług biegłych rewidentów widząc korzyści płynące z takiej współpracy już na wcześniejszych etapach tworzenia informacji finansowych.

        Dziś nadszedł czas na podsumowanie minionych lat, czas na swoisty bilans korzyści i ciężarów wynikających z obowiązkowego badania sprawozdań finansowych JST. A może przede wszystkim czas na refleksję nad tym gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i gdzie będziemy za kolejne 10 lat. Jak co roku podsumujemy kolejny rok badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. Będziemy dyskutować o problemach pojawiających się w trakcie badania sprawozdań i o kierunkach zmian metod analitycznych wykorzystywanych w badaniach bardziej dostosowanych do specyfiki sektora finansów publicznych.

Zapraszamy do dyskusji i aktywnego uczestnictwa w konferencjiKonferencja jest częściowo odpłatna a udział w niej zalicza samokształcenie.
Płatność za 1-szy dzień wynosi 140 zł - udział zalicza 6 godzin samokształcenia.
Płatność za 2 dni wynosi 190 zł - udział zalicza 8 godzin samokształcenia.

        Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz elektroniczny na naszej stronie w zakładce szkolenia: https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia lub wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres biura: lodz@pibr.org.pl

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR