Regionalny oddział w Łodzi

NOWE STANDARDY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - SPOTKANIE DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

20 października 2022 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza biegłych rewidentów i firmy audytorskie na pierwsze spotkanie z cyklu przygotowującego do wdrożenia nowych standardów zarządzania jakością. Spotkanie, organizowane w formule online, odbędzie się w czwartek 27 października br. w godz. 10.30-12.30.

Celem spotkania jest omówienie Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 1 w zakresie szacowania ryzyka firmy audytorskiej. Na spotkaniu zostaną również przekazane informacje o kontrolach tematycznych w tym zakresie.

Liczba miejsc jest ograniczona – aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej: https://forms.gle/i6HopkoeJdsMZEkf8

Formularz rejestracyjny będzie aktywny do 25 października 2022 r.

W celu umożliwienia zadawania pytań zostanie przygotowany formularz do zadawania pytań do treści przekazanych na spotkaniu. Na najczęstsze pytania odpowiedź zostanie udzielona na kolejnym spotkaniu.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR