Regionalny oddział w Łodzi

PODATEK VAT 2022 – ZMIANY I AKTUALNOŚCI

25 października 2022 r.

Koleżanki i Koledzy, 

zapraszamy do udziału w szkoleniu "PODATEK VAT 2022 – ZMIANY I AKTUALNOŚCI"

Termin szkolenia 18 listopada 2022r., godz. 9.00

Wykładowca – Dariusz Polakowski

Szkolenie zalicza 6 godzin samokształcenia i będzie prowadzone w formie on-line

Zakres szkolenia

1. Zmiany obowiązujące od 01.01.2022r.
2. Faktura ustrukturyzowana - od 01.01.2022r.
3. Zasady i terminy wystawiania faktur
4. Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
5. JPK w 2022r.
6. Prawo do odliczenia VAT
7. Ulga na złe długi
8. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000
9. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
10. Eksport i import oraz zaliczka w eksporcie
11. Nieodpłatne świadczenia
12. Dyskusja - pytania słuchaczy

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkolenia (kliknij tutaj).

Cena szkolenia:

200,00 zł - cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta RO Łódź
400,00 zł - cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu oraz innych uczestników zewnętrznych

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się!

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze, dane do faktury) należy przesłać/zgłosić mailowo: lodz@pibr.org.pl  lub wypełnić formularz na naszej stronie, w zakładce szkolenia: https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia

Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR