Regionalny oddział w Łodzi

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W FIRMIE AUDYTORSKIEJ

3 listopada 2022 r.

Koleżanki i Koledzy,
 
Rozpoczynamy cykl spotkań on-line:
 
„POROZMAWIAJMY O ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ W FIRMIE AUDYTORSKIEJ”

czyli

Jak zarządzać jakością w małej firmie audytorskiej zgodnie z nowymi standardami

Wykładowca - Krzysztof Burnos


Cykl obejmują cztery spotkania:

 termin 14 listopada, godz. 16:15 - 17:45
termin 28 listopada, godz. 16:15 - 17:45
termin 5 grudnia, godz. 16:15 - 17:45
termin 8 grudnia, godz. 16:15 - 17:45


Podczas spotkań omówione zostaną wraz z przykładami zastosowań:

- cele, ryzyko, reakcje, kontrola wewnętrzna

- identyfikacja celów oraz ryzyk związanych z jakością według MSZJ

- projektowanie reakcji na ryzyko według MSZJ

- ład korporacyjny

- wymogi etyczne

- zasoby

- akceptacja klienta, akceptacja zlecenia

- wykonywanie zlecenia

- kontrola jakości zlecenia

- informacje i komunikacja

- monitorowanie i korygowanie

- ocena systemu

 

Cykl zalicza 8 godz. samokształcenia

Dla BR z RO Łódź – cena za udział wynosi 200 zł.

Dla pozostałych osób  - cena za udział wynosi 400 zł.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze, dane do faktury) należy przesłać/zgłosić mailowo: lodz@pibr.org.pl  lub wypełnić formularz na naszej stronie   https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 


Zapłaty należy dokonać przelewem 
na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR