Regionalny oddział w Łodzi

ZMIANY W KSH

8 listopada 2022 r.

Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line:

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

termin 23 listopada 2022r., godz. 9:30.

Wykładowca prowadzący – Aleksandra Falana

 

Program szkolenia

  1. Uzasadnienie i cel zmian
  2. Grupa spółek – nowa definicja
  3. Spółka dominująca oraz spółka zależna
  4. Wiążące polecenia
  5. Zmiany dotyczące rady nadzorczej i zarządu
  6. Rola doradców zewnętrznych w funkcjonowaniu spółek kapitałowych
  7. Odpowiedzialność członków organów
  8. Ograniczenia zdolności do pełnienia funkcji
  9. Newsletter KRS

Szkolenie zalicza 4 godziny samokształcenia i będzie prowadzone w formie on-line.

Cena szkolenia:

150,00 zł - cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta RO Łódź

300,00 zł - cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu oraz innych uczestników zewnętrznych

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze, dane do faktury) należy przesłać/zgłosić mailowo: lodz@pibr.org.pl  lub wypełnić formularz na naszej stronie, w zakładce szkolenia: https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia

Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR