Regionalny oddział w Łodzi

Projekt standardu KSR

27 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt standardu dotyczącego kosztu wytworzenia jako podstawy wyceny produktów wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu w terminie do dnia 30 kwietnia br.

Przedmiotowy projekt
tutaj.

Link do informacji o ww. projekcie na stronie internetowej PIBR:
https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/922,Projekt-KSR-dotyczacy-kosztu-wytworzenia-jako-podstawy-wyceny-produktow-w-publicznej-dyskusji

Zachęcamy do przekazywania Państwa uwag i opinii do ww. projektu na adres email: joanna.placzek@pibr.org.pl  do dnia 16 kwietnia br.

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR