Regionalny oddział w Łodzi

Konferencja Granice Optymalizacji 9.V.2018

10 kwietnia 2018 r.

Szanowni Biegli Rewidenci,

zapraszamy na  pierwszą w historii Konferencję organizowaną wspólnie przez Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi oraz  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Konferencja  „Granice optymalizacji”
odbędzie się 9 maja 2018 r. w godz. 10:00-16:00
w Auli EXPO-ŁÓDŹ  Al. Politechniki 4.

Celem Konferencji  jest dyskusja na temat optymalizacji podatków i wyniku finansowego. Znakomici prelegenci przedstawią różne aspekty optymalizacji podatkowej, od agresywnej po mieszczącą się w pojęciu planowania podatkowego. Zaprezentowane zostaną podatkowe skutki optymalizacji bilansowej oraz rachunkowy aspekt planowania podatkowego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona  moralnym granicom optymalizacji. Środowiska zawodowe biegłych rewidentów i doradców podatkowych będą wspólnie zastanawiały się nad kierunkami i granicami optymalizacji oraz nad rolą każdej z profesji w ochronie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i finansów publicznych w postaci danin z podatków.

W Konferencji wezmą udział reprezentanci zawodu biegłego rewidenta i doradcy podatkowego, przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Najwyższej Izby Kontroli. Podsumowaniem Konferencji będzie niezwykle ekscytująca debata oksfordzka poprowadzona przez publicystę i redaktora Grzegorza Nawrockiego.

W czasie debaty będą się ścierać zwolennicy i przeciwnicy  tezy, że obciążenia podatkowe należy obniżać wszelkimi niezabronionymi prawem sposobami. W debacie wezmą  udział m. in. osoby publicznie znane, eksperci, a także osoby pełniące wysokie funkcje  w organach obu samorządów  zawodowych.

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM KONFERENCJI


Rejestracja  odbywa się elektronicznie poprzez stronę w zakładce Szkolenia  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia
 lub
za pośrednictwem  formularza  Wypełniony formularz zgloszeniowy należy odesłać na adres biuro@lodz.kibr.pl

Koszt udziału w konferencji wynosi 50,00 zł + VAT.

Konferencja zalicza 8 godz. samokształcenia w ramach szkolenia obligatoryjnego biegłych rewidentów.

Z uwagi na niezwykle ciekawy temat, którym interesują się również środowiska biznesowe, zachęcamy do zaproszenia swoich klientów i wykupienia dla nich udziału w konferencji. 

 

Wykup voucher uczestnictwa i zaproś swojego klienta, zgłoś nam nazwę firmy lub nazwisko uczestnika, którego zapraszasz.

 

Prezes Regionalnej Rady
Oddziału PIBR w Łodzi.
Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

SPONSORZY
                      PATRONI

Zapraszamy na relację z konferencji:

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR