Regionalny oddział w Łodzi

II / EDYCJA WARSZTATY PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA MSB 315 (Z) od 11.03.2024

12 lutego 2024 r.

Koleżanki i Koledzy,

Dla wszystkich, którzy przeoczyli nasze warsztaty i nie zdążyli się zapisać na I turę!

Uruchamiamy II edycję Warsztatów praktycznego zastosowania MSB 315!

Tylko w formule stacjonarnej!


Wychodząc naprzeciw Państwa zainteresowaniu spotkaniami w formule stacjonarnej, zapraszamy na  II EDYCJĘ warsztatów, które  są okazją  do wymiany doświadczeń, omówienia  najczęstszych zarzutów  z kontroli i próbą rozwiania wątpliwości w zakresie stosowania standardów.

II EDYCJA - Warsztaty praktycznego zastosowania MSB 315 (Z) – Identyfikacja i szacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia

Wykładowca – Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos


Cykl podzielony jest na 4 spotkania trwające po 2 godziny lekcyjne. Warsztaty odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi, na ul. Nowej 6/12, o godz. 17:00. Udział w spotkaniu zalicza 2 godziny w ramach samokształcenia i jest odpłatny.


Cykl „WARSZTATY PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA 315 (Z)” obejmuje 4 spotkania:

  1. Spotkanie 1 w terminie 11 marca 2024r. – co nowego w MSB 315 (Z) 

         - brak ryzyka RIZ niski
         - czy RIZ = RN?
         - co z kontrolą wewnętrzną jednostki?
         - co to jest stosowne stwierdzenie?

  1. Spotkanie 2 w terminie 8 kwietnia 2024r. – reakcja na ryzyko istotnego zniekształcenia 

         - badanie w oparciu o ryzyko
         - rodzaje dostępnych procedur
         - oczekiwany poziom pewności
         - próbkowanie losowe – czy na pewno najlepszy wybór?

  1. Spotkanie 3 w terminie 29 kwietnia 2024r. – wybrane obszary: PRZYCHODY 

        - stosowne stwierdzenia
        - RIZ znaczący
        - dobór i kompilacja procedur
        - udokumentowanie

  1. Spotkanie 4 w terminie 13 maja 2024r. – wybrane obszary: REZERWY I ZAPASY 

        - stosowne stwierdzenia
        - RIZ znaczący
        - dobór i kompilacja procedur
        - udokumentowanie
       

Cena udziału w pojedynczym spotkaniu:

- 150,00 zł – cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta RO Łódź
- 250,00 zł – cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu lub osoby nie będącej BR

Cena udziału w całym cyklu 4 spotkań:

- 500,00 zł – cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta RO Łódź
- 850,00 zł – cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu lub osoby nie będącej BR


 Na szkolenia zapisujemy się poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie  https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia 

Zapłaty należy dokonać przelewem  na konto R/O w Łodzi: ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.

Po uregulowaniu płatności zostanie wystawiona faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi. 

RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

 

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się! Nie ma przeciwskazań do ponownego udziału!
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR